Tiếng Việt / English

glitch

\--WEB CREDITS--/

4 Saigon Community Radio <3

Trang này được sử dụng để tỏ lòng biết ơn đến các nghệ sĩ trên toàn thế giới mà chúng tôi đã sử dụng và khai thác cho website này.

Những kẻ sáng tạo Sài Gòn

\..SG_CR../ humans info


   .-.
   (o.o)
   |=|
   __|__
  //.=|=.\\
 // .=|=. \\
 \\ .=|=. //
  \\(_=_)//
  (:| |:)
   || ||
   () ()
   || ||
   || ||
l42 ==' '==

WWW nguồn cảm hứng

ASCII art

Tribute to geocities

Cool Websites


stolen magick Tôi coi mình là một người phi thường. Nói cách khác, tôi là một người hoàn toàn bình thường, cũng như bao người khác.

Trở về trang chủ. \..SG_CR../