Bạn đang ở { } k h o ả n g _ k h ô n g _ g i â n

đừng thở


          .          .    .   *
 .    *            . . . . .  . + .
   
              .    . + .+. .
 .           .   . + . . .   .   .
      .   .  .   . .  . . .    ! /
   *       .  . . +  . .    - O -
     .   .  . +  . . * .    . / |
        . + . . . .. + .
.   . . . *  . * . +.. .      *
 .   .  . .  .  .  . . +  .  .      +
          .   .    .   *
 .  . + . . . .        . . . . .  . + .
 .    *            . . . . .  . + .
      "Bạn đang ở đây"      .  . + . . .
.         |       . .  .  .  . .
         |      .   .   . +.  + .
         \|/      .    .  . .
    . .    V     .  * . . . . +  .    
.                . .  .  .  . .
               .   .   . +.  + .
                .    .  . .
    . .     \ !   .  * . . . . +  .
      +   . - O -    .  .   +
           | \  .    . + .+. .
 .           .   . + . . .   .   .
      .   .  .   . .  . . .    ! /
   *       .  . . +  . .    - O -
     .   .  . +  . . * .    . / |
        . + . . . .. + .
.   . . . *  . * . +.. .      *
 .   .  . .  .  .  . . +  .  .      

    .-""`""-.  |(@ @)
   _/`oOoOoOoOo`\_ \ \-/Thiên nhiên
  '.-=-=-=-=-=-=-.' \/ \      . .
jgs  `-=.=-.-=.=-'  \ /\           ..
     ^ ^ ^    _H_ \             +


⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★

Không gian ở khắp mọi nơi.

Nghĩa là, bất cứ ở nơi nào, cũng là không gian.

Nhưng nhiều khi không cảm nhận được nó.

Chúng ta dành cả cuộc đời để chiếm quá nhiều không gian.

Nhưng đôi khi chúng ta phải tạo ra không gian;

Để tạo ra không gian, và những khoảng không...

Không gian và thời gian, cho chính bản thân mình,

Và cho người khác.

Để khám phá...

...không gian giữa tahọ.

{இ}ڿڰۣ-ڰۣ~—

⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★
Tiếng Việt / English

Mở mang {t{h{ế{{}g}i}ớ}i}

"SỰ THẬT Ở NGOÀI ĐÓ."

-----Fox Mulder, The X-Files

U.F.O.

- BẠN XINH ĐẸP -

Có quá nhiều khoảng không giữa {bạn} và {tôi} và {họ}.

Hãy lắp lắp không gian nào.


\..SG_CR../ \..SG_CR../
phơi bày các hình ảnh {t{h{}a}m}{g{i}a}{v{ớ}i}
các tiếng la hét {b{ọ}n}{m{ì{}n}h}
diễn biến xảy ra {n{g{}a}y}

<3 NÓI CHUYỆN VỚI BỌN MÌNH <3

Liên hệ

[!-- Xin lỗi, phương thức liên lạc này hiện đang bị hỏng. Bọn mình sẽ sớm sửa nó! --]

uwu uwu uwu
Biểu mẫu liên hệ này vẫn còn đang được xây dựng.
thợ hồ thợ hồ thợ hồ thợ hồ

Gửi thư điện tử cho chúng tôi

email us

Các phương thức liên hệ khác vẫn có sẵn trên cái trang bên ngoài.
DISCLAIMER ALERT

\..SG_CR../ Saigon Community Radio trang web này được quản lý bởi một nhóm nhỏ. Chúng mình rất xin lỗi nếu chúng mình trả lời tin nhắn của bạn chậm. Xin hãy kiên nhẫn với tụi mình, và tụi mình sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Cám ơn sự hỗ trợ của bạn.ở yên bên trong \..SG_CR../

red slippers

Không có nơi nào như ở nhà.