Tiếng Việt / English

centipede

\--BẢN ĐỒ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC--/

4 Saigon Community Radio <3

Chào mừng đến với mạng lưới toàn cầu của Saigon Community Radio \..SG_CR../

Âm nhac, tiếng ồn và những âm thanh kết nối đến các cộng đồng tại Saigon <3

´¯`♫♪.(-(-_(-_-)_-)-).♫♪´¯`

Đây là bản đồ giải thích nước thải sẽ dẫn qua những nơi nào. Đừng lo, bạn tới đúng chỗ mà.

WEBCORE XXXTREME RADIO
saigon community radio (.hotglue.me) mini-website
click the link for the actual actual radio
         \`\
    /./././.  | |
   /    `/. | |
  /   __  `/'/'
 /\__/\ /' `\  /
| oo |   `.,.|
 \vvvv/    ||||
  ||||    ||||
  ||||    ||||
  `'`'    `'`'

các trang của bên trong \..SG_CR../

Chọn để vào các cánh cửa một cách cẩn thận, đi vào những cuộc trò chuyện quan trọng nhất cuộc đời.

nhà vệ sinh
Phòng dành cho các cô bé + cậu bé – nói chuyện về tình dục và những bí mật bẩn thỉu khác.
thư viện
Thư viện âm nhạc – các công cụ, nhạc cụ và lời khuyên – các links đến những sự om sòm.
ban công
Khoảnh khắc dành cho sức khoẻ tinh thần – sự nhận thức, các thông tin – và các đường links khác.
khu rừng
Rừng cây gãy cành - chuyện cuộc sống về đêm Sài Gòn.
k h ô n g _ g i a n
Một nơi để liên hệ - tham gia cộng đồng của chúng tôi..

các trang bên ngoài \..SG_CR../

Tụi <3 Sài Gon ==> soundcloud.

Tụi <3 SG_CR ==> mixcloud.

shitposting ==> instagram.

Events ==> facebook.


hello kittiii Bạn không phải là hai người. Bạn không phải là một người. Bạn là một trải nghiệm. Hãy chắc chắn rằng bạn là một trải nghiệm tốt.

Quay lại trang chủ. \..SG_CR../ Tham khảo web credits.